TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
16KH: 60/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 21/06/2021
Ngày HL: 15/08/2021
NBH: Chính phủ
Nghị định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
17KH: 50/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 01/04/2021
Ngày HL: 01/04/2021
NBH: Chính phủ
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
18KH: 152/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2020
Ngày HL: 15/02/2021
NBH: Chính phủ
Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
19KH: 145/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 14/12/2020
Ngày HL: 01/02/2021
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
20KH: 137/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 27/11/2020
Ngày HL: 11/01/2021
NBH: Chính phủ
Nghị định Về quản lý, sử dụng pháo
Tìm thấy: 66 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,173