NỘI DUNG VĂN BẢN

Văn bản khác 1027/KH-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học

Số ký hiệu  1027/KH-BGDĐT Ngày ban hành  08/10/2020
Ngày có HL  08/10/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Văn bản khác Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐBCL;


Download: 2404-1027-kh-bgddt_1602562414.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 1048/CT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/04/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1048/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
2KH: 419/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 14/02/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/02/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 419/BGDĐT-GDĐH Về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015
3KH: 420/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 14/02/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/02/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 420/BGDĐT-GDĐH Về việc bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2015
4KH: 1668/QLCL-KĐCLGD
Ngày BH: 31/12/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 31/12/2019
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1668/QLCL-KĐCLGD Về việc thay thế bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn 768/QLCl-KĐCLGD
5KH: 1669/QLCL-KĐCLGD
Ngày BH: 31/12/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 31/12/2019
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1669/QLCL-KĐCLGD Về việc thay thế tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
6KH: 844/KH-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 09/08/2019
Quốc hộiVăn bản khác 844/KH-BGDĐT Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
7KH: 10/CT-TTg
Ngày BH: 12/04/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/04/2019
Thủ tướng CPVăn bản khác 10/CT-TTg Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
8KH: 5623/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 27/11/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 27/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5623/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền cho Giám đốc ĐHĐN quyết định cho phép đào tạo chất lượng cao
9KH: 5542/BGDĐT-QLCL
Ngày BH: 23/11/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 23/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5542/BGDĐT-QLCL Về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên
10KH: 5972/CT-BGDĐT
Ngày BH: 20/12/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/12/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5972/CT-BGDĐT về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,053,271