TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
6KH: 04/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 15/05/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập
7KH: 05/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 01/06/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
8KH: 01/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/02/2024
Ngày HL: 22/03/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
9KH: 01/2024/TT-TTCP
Ngày BH: 20/01/2024
Ngày HL: 05/03/2024
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực
10KH: 97/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 31/12/2023
Ngày HL: 31/12/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Tìm thấy: 550 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,037