TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
26KH: 3902/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016
Ngày HL: 12/07/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng
27KH: 7308/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/06/2016
Ngày HL: 30/06/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành tại Đại học Đà Nẵng
28KH: 3758/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/06/2016
Ngày HL: 29/06/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng
29KH: 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016
Ngày HL: 28/06/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
30KH: 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016
Ngày HL: 28/06/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
Tìm thấy: 320 mục   / 64 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 74,787