TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
26KH: 3598/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/06/2016
Ngày HL: 16/06/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN
27KH: 2211/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/05/2016
Ngày HL: 30/05/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng
28KH: 12/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/05/2016
Ngày HL: 04/07/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
29KH: 1983/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/05/2016
Ngày HL: 10/05/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
30KH: 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày BH: 05/05/2016
Ngày HL: 21/06/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tìm thấy: 304 mục   / 61 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 43,385