TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
16KH: 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 03/08/2016
Ngày HL: 03/08/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
17KH: 3901/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016
Ngày HL: 12/07/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
18KH: 3902/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016
Ngày HL: 12/07/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng
19KH: 7308/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/06/2016
Ngày HL: 30/06/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành tại Đại học Đà Nẵng
20KH: 3758/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/06/2016
Ngày HL: 29/06/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 304 mục   / 61 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 43,366