TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
41KH: 11/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/06/2023
Ngày HL: 01/12/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
42KH: 12/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/06/2023
Ngày HL: 31/07/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
43KH: 29/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2023
Ngày HL: 20/07/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về tinh giản biên chế
44KH: 2268/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/06/2023
Ngày HL: 01/06/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về công tác quản lý hợp tác quốc tế tại Đại học Đà Nẵng
45KH: 2254/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/05/2023
Ngày HL: 31/05/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Tìm thấy: 549 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,045,851