TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
51KH: 1106/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2023
Ngày HL: 22/03/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, Đại học Đà Nẵng
52KH: 12/KGDTC
Ngày BH: 20/03/2023
Ngày HL: 20/03/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Bổ sung Phụ lục trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Khoa Giáo dục thể chất về hệ số chức danh giảng dạy
53KH: 886/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/03/2023
Ngày HL: 10/03/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định về việc xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học đối với các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng
54KH: 866/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/03/2023
Ngày HL: 09/03/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định đào tạo theo phương thức trực tuyến và phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến của Đại học Đà Nẵng
55KH: 700/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/02/2023
Ngày HL:
NBH: Đại học Đà Nẵng
Phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ của Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 549 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,045,795