TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
71KH: 4481/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/11/2022
Ngày HL: 18/11/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế tuyển sinh đại học vừa làm vừa học
72KH: 68/2022/TT-BTC
Ngày BH: 11/11/2022
Ngày HL: 14/11/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
73KH: 10/2022/QH15
Ngày BH: 10/11/2022
Ngày HL: 01/07/2023
NBH: Quốc hội
Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
74KH: 4305/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/11/2022
Ngày HL: 08/11/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ mở ngành và chuyên ngành đào tạo các trình độ của GDĐH tại ĐHĐN
75KH: 4211/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2022
Ngày HL: 01/11/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khoa Y - Dược, ĐHĐN
Tìm thấy: 552 mục   / 111 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,075,268