TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
11KH: 3677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019
Ngày HL: 01/11/2019
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ
12KH: 2949/KH-ĐHĐN
Ngày BH: 12/09/2019
Ngày HL: 12/09/2019
NBH: Đại học Đà Nẵng
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
13KH: 844/KH-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2019
Ngày HL: 09/08/2019
NBH: Quốc hội
Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
14KH: 1530/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2019
Ngày HL: 27/05/2019
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng danh hiệu GS danh dự của ĐHĐN
15KH: 10/CT-TTG
Ngày BH: 12/04/2019
Ngày HL: 12/04/2019
NBH: Thủ tướng CP
Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Tìm thấy: 414 mục   / 83 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,171