TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
11KH: 29/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023
Ngày HL: 15/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục
12KH: 28/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/12/2023
Ngày HL: 12/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13KH: 5369/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/12/2023
Ngày HL: 18/12/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định chi tiết chế độ làm việc của Giảng viên Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
14KH: 85/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 07/12/2023
Ngày HL: 07/12/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
15KH: 5005/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/11/2023
Ngày HL: 27/11/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 549 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,340