TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
31KH: 61-QCLN/CATP-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2016
Ngày HL: 03/10/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN
32KH: 313/QĐ-PHKT
Ngày BH: 15/08/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum
33KH: 5022/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cơ quan ĐHĐN
34KH: 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 03/08/2016
Ngày HL: 03/08/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
35KH: 3901/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016
Ngày HL: 12/07/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
Tìm thấy: 330 mục   / 66 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 105,126