TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
61KH: 111/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2022
Ngày HL: 22/02/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định về một số loại hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
62KH: 4627/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2022
Ngày HL: 29/12/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hào mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
63KH: 5166/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2022
Ngày HL: 28/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm nội bộ tại Đại học Đà Nẵng
64KH: 4889/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/12/2022
Ngày HL: 16/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
65KH: 4807/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/12/2022
Ngày HL: 12/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 549 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,047,929