TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
46KH: 24/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 14/05/2023
Ngày HL: 01/07/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
47KH: 05/2023/TT-BNV
Ngày BH: 03/05/2023
Ngày HL: 20/06/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
48KH: 23/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 28/04/2023
Ngày HL: 28/04/2023
NBH: Hội đồng Đại học Đà Nẵng
Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
49KH: 10/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2023
Ngày HL: 28/04/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
50KH: 1248/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/03/2023
Ngày HL: 28/03/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 549 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,045,830