NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 39/2013/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Số ký hiệu  39/2013/QH13 Ngày ban hành  06/01/2014
Ngày có HL  06/01/2014 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  TCCB;


Download: 3_ 39_2013_QH13_215903.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/07/2014
Quốc hộiLuật 43/2013/QH13 Luật đấu thầu 2013
2KH: 42/2013/QH13
Ngày BH: 25/11/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2014
Quốc hộiLuật 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân năm 2013
3KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2014
Quốc hộiLuật 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ năm 2013
4KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 11/2012/QH13 Luật giá 2012
5KH: 14/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
6KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học 2012
7KH: 01/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 01/2011/QH13 Luật lưu trữ
8KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại năm 2011
9KH: 59/2010/QH12
Ngày BH: 17/11/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2011
Quốc hộiLuật 59/2010/QH12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
10KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2012
Quốc hộiLuật 58/2010/QH12 Luật viên chức 2010

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,301