TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
6KH: 30/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023
Ngày HL: 13/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
7KH: 29/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023
Ngày HL: 15/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục
8KH: 28/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/12/2023
Ngày HL: 12/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9KH: 17/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2023
Ngày HL: 25/11/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
10KH: 15/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2023
Ngày HL: 28/09/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
Tìm thấy: 136 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,056