TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
1KH: 07/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 02/05/2024
Ngày HL: 02/11/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp để sử dụng tại việt Nam
2KH: 04/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 15/05/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập
3KH: 05/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 01/06/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
4KH: 01/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/02/2024
Ngày HL: 22/03/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
5KH: 01/2024/TT-TTCP
Ngày BH: 20/01/2024
Ngày HL: 05/03/2024
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Tìm thấy: 136 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,076,267