TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
11KH: 12/2023/TT-BNV
Ngày BH: 08/08/2023
Ngày HL: 01/10/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
12KH: 14/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 17/07/2023
Ngày HL: 01/09/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học
13KH: 12/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/06/2023
Ngày HL: 31/07/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
14KH: 11/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/06/2023
Ngày HL: 01/12/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
15KH: 05/2023/TT-BNV
Ngày BH: 03/05/2023
Ngày HL: 20/06/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Tìm thấy: 136 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,051