TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
41KH: 04/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021
Ngày HL: 15/11/2021
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định về quy trình tiếp công dân do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
42KH: 03/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 30/09/2021
Ngày HL: 20/11/2021
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
43KH: 24/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/09/2021
Ngày HL: 24/10/2021
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
44KH: 25/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/09/2021
Ngày HL: 24/10/2021
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
45KH: 23/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/08/2021
Ngày HL: 15/10/2021
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ
Tìm thấy: 136 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,076,259