TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
16KH: 10/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2023
Ngày HL: 28/04/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
17KH: 68/2022/TT-BTC
Ngày BH: 11/11/2022
Ngày HL: 14/11/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
18KH: 14/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2022
Ngày HL: 25/11/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
19KH: 11/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/07/2022
Ngày HL: 10/09/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
20KH: 06/2022/TT-BNV
Ngày BH: 28/06/2022
Ngày HL: 15/08/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư số 06/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Tìm thấy: 136 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,033