TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
31KH: 47/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2021
Ngày HL: 15/02/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
32KH: 44/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2021
Ngày HL: 15/02/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
33KH: 42/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/12/2021
Ngày HL: 14/02/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
34KH: 41/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/12/2021
Ngày HL: 14/02/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
35KH: 35/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/12/2021
Ngày HL: 21/01/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
Tìm thấy: 136 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,158