TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
16KH: 5005/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/11/2023
Ngày HL: 27/11/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng
17KH: 4960/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 23/11/2023
Ngày HL: 23/11/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học
18KH: 4912/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 20/11/2023
Ngày HL: 20/11/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học trong các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng
19KH: 4794/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/11/2023
Ngày HL: 10/11/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4274/QĐ-ĐHĐN ngày 15/12/2021 của Giám đốc ĐHĐN
20KH: 4796/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 10/11/2023
Ngày HL: 10/11/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Công văn về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua các trường đại học thành viên năm học 2023-2024
Tìm thấy: 550 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,044