TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
1KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
2KH: 115/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 29/09/2020
NBH: Quốc hội
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
3KH: 3226/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/09/2020
Ngày HL: 21/09/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng
4KH: 2900/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2020
Ngày HL: 27/08/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về việc tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên Đại học Đà Nẵng
5KH: 2845/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2020
Ngày HL: 25/08/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN
Tìm thấy: 425 mục   / 85 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381