TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
1KH: 4801/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2020
Ngày HL: 30/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Đại học Đà Nẵng
2KH: 4774/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020
Ngày HL: 29/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của Đại học Đà Nẵng
3KH: 4775/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020
Ngày HL: 29/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng
4KH: 4765/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020
Ngày HL: 28/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
5KH: 4766/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020
Ngày HL: 28/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 455 mục   / 91 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381