TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
1KH: 1251/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/04/2024
Ngày HL: 04/04/2024
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022 của Giám đốc ĐHĐN
2KH: 1155/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 29/03/2024
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng
3KH: 04/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 15/05/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập
4KH: 01/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/02/2024
Ngày HL: 22/03/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
5KH: 01/2024/TT-TTCP
Ngày BH: 20/01/2024
Ngày HL: 05/03/2024
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Tìm thấy: 546 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,005,282