TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
1KH: 1106/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2023
Ngày HL: 22/03/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, Đại học Đà Nẵng
2KH: 4627/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2022
Ngày HL: 29/12/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hào mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
3KH: 5166/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2022
Ngày HL: 28/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm nội bộ tại Đại học Đà Nẵng
4KH: 4889/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/12/2022
Ngày HL: 16/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
5KH: 4807/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/12/2022
Ngày HL: 12/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 470 mục   / 94 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 831,724