TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
11KH: 30/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023
Ngày HL: 13/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
12KH: 29/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023
Ngày HL: 15/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục
13KH: 28/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/12/2023
Ngày HL: 12/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
14KH: 5369/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/12/2023
Ngày HL: 18/12/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định chi tiết chế độ làm việc của Giảng viên Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
15KH: 85/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 07/12/2023
Ngày HL: 07/12/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Tìm thấy: 550 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,039