TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
21KH: 4495/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/10/2023
Ngày HL: 19/10/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/2021 của Giám đốc ĐHĐN
22KH: 17/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2023
Ngày HL: 25/11/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
23KH: 2858/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/09/2023
Ngày HL: 29/09/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
24KH: 72/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 26/09/2023
Ngày HL: 10/11/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
25KH: 3496/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/08/2023
Ngày HL: 21/08/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 550 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,045