TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
26KH: 2344/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 14/08/2023
Ngày HL: 14/08/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
27KH: 15/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2023
Ngày HL: 28/09/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
28KH: 12/2023/TT-BNV
Ngày BH: 08/08/2023
Ngày HL: 01/10/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
29KH: 3237/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/07/2023
Ngày HL: 31/07/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định ban hành Phụ lục thay thế phụ lục tính quy đổi giờ nghiên cứu khoa học đã được ban hành kèm theo Quyết định số 4766/QĐ-ĐHĐN ngày28/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN
30KH: 3175/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 27/07/2023
Ngày HL: 27/07/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Công văn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc quản lý viên chức đi đào tạo trong nước khi hết thời gian được cử đi đào tạo
Tìm thấy: 550 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,046