TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
31KH: 3109/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/07/2023
Ngày HL: 24/07/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng (cập nhật năm 2023)
32KH: 3106/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/07/2023
Ngày HL: 01/08/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định về việc giao Hiệu trưởng các trường đại học thành viên quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
33KH: 2083/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 21/07/2023
Ngày HL: 21/07/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2023
34KH: 14/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 17/07/2023
Ngày HL: 01/09/2023
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học
35KH: 48/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2023
Ngày HL: 15/09/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Tìm thấy: 550 mục   / 110 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,047